Schoolbezoek of groepen met kinderen

Autonome activiteiten Activiteiten met animatoren Pedagogische documenten

Autonome activiteiten

Vrij bezoek

Voor een aangenaam bezoek aan de archeologische site en het museum vragen wij u ons vooraf op de hoogte te brengen van niet begeleide groepsbezoeken via de BELvue webshop.

Waouw!

Zin om te ontdekken? Te raden? Dingen te maken? Te lachen? Te vertellen? Ga op zoek naar de WAOUW koffers! Verrassingskoffers om iets te leren en plezier te maken

Hoe gaat het in zijn werk?

Per groepje van 5 of 6, krijgen de leerlingen een sleutel waarmee ze koffers, verspreid in de site en het museum kunnen openen. Elke koffer bevat materiaal waarmee een bepaald aspect van het Coudenbergpaleis ontdekt kan worden: het gebouw, de geschiedenis ervan, de collectie archeologische voorwerpen, het beroep van archeoloog … Met de spelletjes, die om een goede samenwerking  vragen, kunnen de leerlingen op een leuke manier de overblijfselen van het paleis van Brussel ontdekken. Coffre Waouw

Dit is een autonome activiteit, zonder externe begeleider van het Coudenbergpaleis.
De klas wordt verdeeld in groepjes van maximum 6 leerlingen, met een leerkracht / begeleider per groep.

Praktische info

Wanneer: Tijdens de Belgische schoolperiodes
Leeftijd: 6 tot 12 jaar (basisonderwijs)
Prijs: € 4 / kind voor de activiteit (Artikel 27: € 1,25). Gratis toegang tot het Coudenbergpaleis voor -18 jarigen en begeleiders van leerlingen (1 begeleider / 6 kinderen)
Reservatie verplicht (webshop van het BELvue museum). 1 klas / halve dag. Bel + 32 (0) 02 500 45 54 bij problemen.
Duur: 1 u 30 – 2 u
Talen: Nederlands, Frans, Engels

Aanvullende documenten

  • Pedagogische fiche waarin de vaardigheden (eindtermen) bij elke activiteit en koffer zijn beschreven, zoals ze gedefinieerd zijn door de Vlaamse gemeenschap
  • Pedagogisch dossier: synthese van het Coudenbergpaleis, uitgewerkt door Erfgoedklassen en Burgerschap
  • Documentatiecentrum: oude afbeeldingen van het paleis, archiefdocumenten …
  • Gebruiksaanwijzing bij de activiteiten en plattegrond om de koffers terug te vinden: beschikbaar op aanvraag via info@coudenberg.brussels

Activiteiten met animatoren

Erfgoedklassen & Burgerschap

Gratis activiteiten voor leerlingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het ons omringende erfgoed op een actieve en speelse manier te ontdekken.

Mevrouw Elisabeth Gybels
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel
www.erfgoedklassen.brussels

Korei

Korei bewandelt de schemerzone tussen architectuur, stadsgroei, letterkunde, denkstromingen, leefgewoonte van de 18de eeuw tot nu. Ver weg of dichtbij gaat het over mensen, hoe en waarom ze leefden, hoe ze dachten en voelden… Want kunst en levenskunst behelzen meer dan stijlen, namen en data. De activiteiten van Korei worden verzorgd door gespecialiseerde beroepsgidsen en de programma’s worden aangepast aan groepen, scholen, bedrijven en individuele bezoekers. De rondleidingen zijn mogelijk in verschillende talen: Engels, Frans, Duits.

Tel & Fax: +32 (0)2 380 22 09
info@korei.be
www.korei.be

Interactief spel met begeleider: Hoe word ik ridder van het Gulden Vlies?
Korei vzw heeft een parcours uitgewerkt, zodat ook leerlingen en kinderen door het labyrint van het kasteel en z’n geschiedenis geboeid kunnen worden. Door middel van een interactief spel zullen de overgebleven stenen ons hun verhalen fluisteren en ze terug tot leven wekken! Al spelend leren we!

Pedagogische documenten

In de stamboom vindt u alle vorsten van onze regio, vanaf de graven van Leuven in de 12de eeuw tot de Oostenrijkse keizers van de 18de eeuw. U vindt er de belangrijkste Habsburgse gouverneurs en landvoogdessen.

Twee syntheses over het Coudenbergpaleis en de Kunstberg zijn door de Erfgoedklassen en Burgerschap uitgewerkt in het kader van hun activiteiten.

Klassen 5de-6de basisonderwijs: 
Op zoek naar het Coudenbergpaleis

Klassen 3de-4de secundair onderwijs: 
Van Coudenberg tot Kunstberg

Talen: Nederlands, Frans.
Gratis te downloaden.