Schoolbezoek of groepen met kinderen

Autonome activiteiten Activiteiten met animatoren Pedagogische documenten

Autonome activiteiten

Vrij bezoek

Voor een aangenaam bezoek aan de archeologische site en het museum vragen wij u ons vooraf op de hoogte te brengen van niet begeleide groepsbezoeken via de BELvue webshop.

Waouw! 

Zin om te ontdekken? Te raden? Dingen te maken? Te lachen? Te vertellen? Ga op zoek naar de WAOUW koffers!

Hoe gaat het in zijn werk?

In groepjes van 5 of 6 krijgen de leerlingen een bos sleutels die toegang geeft tot koffers met gevarieerde activiteiten die telkens een ander aspect van het Coudenbergpaleis doen ontdekken: de bouw, de geschiedenis, de collectie archeologische voorwerpen, het beroep van archeoloog, … De spelletjes, die samenwerking vragen en het samen beleven stimuleren, laten op een speelse wijze het oude paleis van Brussel ontdekken, binnen het kader van het schoolprogramma. 

Deze activiteit is zelfstandig, zonder begeleider van de Coudenberg. De klas wordt verdeeld in groepjes van maximum 6Coffre Waouw leerlingen, met een begeleider of leerkracht per groepje.

Praktische info

Wanneer? Tijdens de schoolvakanties
Doelgroep: leerlingen van 6 tot 12 (lagere school).
Tarief
 : 4 € / kind voor de activiteit. Gratis toegang tot de Coudenberg voor -18 jarigen en hun begeleiders (1 begeleider / 6 kinderen)
Reservatie verplicht (webshop van het BELvue museum). Bel + 32 (0) 02 500 45 54 bij problemen.
Duur: 1 u 30 – 2 u
Talen : Nederlands, Frans, Engels.

 

Aanvullende documenten

  • Pedagogische fiche waarin de vaardigheden (eindtermen) bij elke activiteit en koffer zijn beschreven, zoals ze gedefinieerd zijn door de Vlaamse gemeenschap
  • Pedagogisch dossier: synthese van het Coudenbergpaleis, uitgewerkt door Erfgoedklassen en Burgerschap
  • Documentatiecentrum: oude afbeeldingen van het paleis, archiefdocumenten …
  • Gebruiksaanwijzing bij de activiteiten en plattegrond om de koffers terug te vinden: beschikbaar op aanvraag via info@coudenberg.brussels

Activiteiten met animatoren

Erfgoedklassen & Burgerschap

Gratis activiteiten voor leerlingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het ons omringende erfgoed op een actieve en speelse manier te ontdekken.

Mevrouw Elisabeth Gybels
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel
www.erfgoedklassen.brussels

Korei

Korei bewandelt de schemerzone tussen architectuur, stadsgroei, letterkunde, denkstromingen, leefgewoonte van de 18de eeuw tot nu. Ver weg of dichtbij gaat het over mensen, hoe en waarom ze leefden, hoe ze dachten en voelden… Want kunst en levenskunst behelzen meer dan stijlen, namen en data. De activiteiten van Korei worden verzorgd door gespecialiseerde beroepsgidsen en de programma’s worden aangepast aan groepen, scholen, bedrijven en individuele bezoekers. De rondleidingen zijn mogelijk in verschillende talen: Engels, Frans, Duits.

Tel & Fax: +32 (0)2 380 22 09
info@korei.be
www.korei.be

Interactief spel met begeleider: Hoe word ik ridder van het Gulden Vlies?
Korei vzw heeft een parcours uitgewerkt, zodat ook leerlingen en kinderen door het labyrint van het kasteel en z’n geschiedenis geboeid kunnen worden. Door middel van een interactief spel zullen de overgebleven stenen ons hun verhalen fluisteren en ze terug tot leven wekken! Al spelend leren we!

Pedagogische documenten

In de stamboom vindt u alle vorsten van onze regio, vanaf de graven van Leuven in de 12de eeuw tot de Oostenrijkse keizers van de 18de eeuw. U vindt er de belangrijkste Habsburgse gouverneurs en landvoogdessen.

Twee syntheses over het Coudenbergpaleis en de Kunstberg zijn door de Erfgoedklassen en Burgerschap uitgewerkt in het kader van hun activiteiten.

Klassen 5de-6de basisonderwijs: 
Op zoek naar het Coudenbergpaleis

Klassen 3de-4de secundair onderwijs: 
Van Coudenberg tot Kunstberg

Talen: Nederlands, Frans.
Gratis te downloaden.