Naar inhoud

Een internationale erkenning

Culturele Routes: De Europese routes van Keizer Karel

logo-2.jpg

Het netwerk De Europese routes van Keizer Karel is erkend door het Europees Instituut voor Culturele Routes van de Raad van Europa in Luxemburg. Deze toeristische en historische route verbindt de plaatsen waar Keizer Karel zijn stempel heeft gedrukt en de steden die hij heeft doorkruist, alvorens uiteindelijk in Yuste aan te komen. Daar heeft hij zich teruggetrokken na zijn troonsafstand in Brussel in 1555. Brussel is de stad waar Keizer Karel het grootste deel van zijn leven doorbracht. Het paleis van de Coudenberg – waar Keizer Karel woonde – maar ook de Ommegang en het Carolus Festival (dat gecoördineerd wordt door Visit Brussels) zijn de Brusselse partners van de culturele route. Het netwerk van De Europese Routes van Keizer Karel telt momenteel meer dan 50 steden en historische sites, verspreid over elf landen.

Dit initiatief heeft als doel het erfgoed en de geschiedenis van de verschillende partners op te waarderen, in overeenstemming met de criteria van de Raad van Europa.

European Royal Residences Association (Vereniging van Europese Koninklijke Paleizen)

Logo ARRE

De Coudenberg is sinds 2001 lid van de European Royal Residences Association (Vereniging van Europese Koninklijke Paleizen).

Dit Europese netwerk heeft als doelstelling het gemeenschappelijke Europese culturele erfgoed te valoriseren. Door de belangrijke rol die de Coudenberg heeft gespeeld binnen de Europese geschiedenis wordt deze als gelijke erkend door de leden van deze vereniging.

Prestigieuze, historisch geladen Europese paleizen, waaronder de kastelen van Versailles en Chambord, van Turijn en Piëmonte, van Napels, het kasteel van Rosenborg in Denemarken, het Paleis van Schönbrunn en de Hofburg van Wenen, het kasteel van Potsdam in Duitsland en het Hampton Court Palace in Engeland zijn bij het netwerk aangesloten.

Het nieuwe programma van het netwerk van de Vereniging van Europese Koninklijke Paleizen heeft als hoofddoel de jeugd te sensibiliseren voor dit erfgoed en dit meer te promoten.

European Heritage Label (Europese Erfgoed label)

De Coudenberg verkreeg in 2007 de European Heritage label (Europese Erfgoed Label). Deze erkenning is een blijk van waardering voor de sites die bewust omgaan met de Europese erfenis, waardoor de Europese burger meer aansluiting krijgt met een gemeenschappelijke Europese identiteit. Het versterkt tevens het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijk cultureel geheel.