Ontdekkingen in het vooruitzicht

Info

Onlangs zijn belangrijke werken gestart in het Coudenbergpaleis in Brussel, in de overgangszone tussen de archeologische site en het museumgedeelte. De archeologische overblijfselen van het voormalige paleis en de Isabellastraat zullen tijdens de werken volledig toegankelijk blijven voor bezoekers.

De werken maken het mogelijk om archeologisch onderzoek te doen, aanvullend aan de opgravingen van 20 jaar geleden. Het onderzoek zal plaatsvinden in de tuin van het Hof van Hoogstraeten, buur van het paleis, waar momenteel het museumgedeelte is ondergebracht. De opgravingen op initiatief van urban.brussels zouden deze winter moeten plaatsvinden. Ze gebeuren onder toezicht van de archeologe Sylvianne Modrie, die ook voorzitter is van het Wetenschappelijk comité van het Coudenbergpaleis.

De opgravingen in deze zone moeten het mogelijk maken een deel van de promenademuur beter te identificeren en te documenteren. Deze was sinds de jaren 1930 verborgen door een gebouw dat momenteel gesloopt wordt. Het verhoogd wandelpad, dat langs de ommuring van het domein werd gebouwd, bood enerzijds uitzicht op de privétuinen van de familie de Lalaing, graven van Hoogstraeten, en anderzijds een prachtig panorama op de benedenstad en de Collegiale Sint-Michiels- en Sint-Goedelekerk. Tijdens de vorige opgravingen werden ook enkele tuinniveaus van verschillende huizen uit de 13e en 14e eeuw geïdentificeerd. De opgravingen zullen tot de onverstoorde bodem reiken en zo bijdragen aan het in kaart brengen van de oude topografie van de helling van de Coudenberg.

Aan het einde van de werkzaamheden zal de doorgang tussen de archeologische site en het museum volledig worden heringericht en verbeterd, in het bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit, met de aanleg van een toegangshelling en de installatie van een lift.

Wij zullen je regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkeling van de situatie; ter plaatse maar ook via onze nieuwsbrief, Facebook en Instagram.