EXTRA - Bezoek aan de opgravingen – VRIJDAG 20 MEI

Info
>

Naar aanleiding van de werkzaamheden in de tuin van het Hof van Hoogstraeten, naast het Coudenbergpaleis, vinden er vanaf 28/2 archeologische opgravingen plaats. De opgravingen, op initiatief van urban.brussels zijn toevertrouwd aan Bert Heyvaert (Monument Vandekerckhove) en staan onder toezicht van de archeologe Sylvianne Modrie, die ook voorzitter is van het wetenschappelijk comité van het Coudenbergpaleis.

De opgravingen maken het mogelijk om deze zone beter te documenteren. Het gaat in het bijzonder over een deel van de promenademuur die enerzijds uitzicht bood op de privétuinen van de familie de Lalaing, graven van Hoogstraeten, en anderzijds een prachtig panorama op de benedenstad en de Collegiale Sint-Michiels- en Sint-Goedelekerk. Tijdens de vorige opgravingen werden ook enkele tuinniveaus van verschillende huizen uit de 13e en 14e eeuw geïdentificeerd. De opgravingen zullen tot onverstoorde bodemlagen reiken en zo bijdragen aan het in kaart brengen van de oude topografie van de helling van de Coudenberg.

Elke vrijdag om 15.00 uur wordt een bezoek aan de opgravingssite georganiseerd. Deelnemers kunnen zo kennisnemen van de ontdekkingen die van week tot week door de teams ter plaatse worden gedaan.

Praktisch

Inschrijven via info@coudenberg.brussels