Reuzen!

Tijdelijke tentoonstelling
>

Sinds het begin der tijden heeft de mens gefantaseerd over het bestaan van reuzen, zowel aardige als angstaanjagende types. Volgens de folklorist Albert Marinus weerspiegelen de reuzen die in processies en in optochten worden meegedragen op concrete en buitengewone manier onze nood om ideeën en gevoelens te vertalen. Uit archieven blijkt dat in onze regio (de Nederlanden) reeds sprake is van reuzen in de 15de eeuw: Goliath, het Ros Beiaard (met de Vier Heemskinderen) of Sint-Joris en de draak.

De tentoonstelling belicht alle facetten van deze Bijbelse of legendarische helden en figuren die de gewone sterveling overtreffen. Ze vindt plaats in de overblijfselen van het Coudenbergpaleis, de Brusselse verblijfplaats van Keizer Karel.

Een realisatie van Centre Albert Marinus.