Urban Archaeology Days: Het hof van Hoogstraeten en zijn tuin

Activiteit

Deze rondleiding biedt de gelegenheid om de omgeving van het voormalige Hof van Hoogstraeten te ontdekken, dat in de 16de eeuw werd bewoond door een raadgever van Keizer Karel. In het kader van de afbraak- en bouwwerken om een toekomstige museumruimte te creëren, organiseerde Urban voorafgaande archeologische opgravingen in de tuinzone van dit herenhuis; het noordelijke deel werd begin 2022 opgegraven door een team van de firma Monument Vandekerckhove. De bezoekers worden doorheen de Villa Hermosastraat en het Museum van het Coudenbergpaleis geleid, waar de mooiste archeologische vondsten worden tentoongesteld die tijdens de verschillende opgravingscampagnes op het terrein van het hertogelijk paleis zijn gedaan.

Samenwerking: Urban.brussels, Monument-Vandekerckhove sa, Coudenbergpaleis

Info en reservaties via deze link.