Vandaag te bezichtigen

corps-de-logis-c-m-vanhulst.JPG
Foto M. Vanhulst

De overblijfselen van het voormalige paleis van Brussel, van het hof van Hoogstraeten en van een straat maken deel uit  van de site van het Coudenbergpaleis. Het geheel is verspreid onder het Koningsplein, de Koningsstraat en sommige gebouwen er omheen.

De kelders van het woongedeelte die zich onder de Koningsstraat bevinden, vormen het oudste gedeelte van de site. Deze kelders lagen onder de appartementen van de vorst en de audiëntiezalen. Ze deden wellicht dienst als opslagruimte.

Van het gebouw waar de kapel van het paleis was ondergebracht, blijft slechts één ondergrondse verdieping van de benedenzalen over. Ze bevinden zich onder het BIP (Brussel Info Plein). Deze ruimten hadden geen enkele liturgische functie en deden dienst als dienstruimten en kelders.

De kapel werd gebouwd in de eerste helft van de 16de eeuw, tijdens het bewind van Keizer Karel, ter vervanging van een oude middeleeuwse kapel.

aula-magna-c-m-vanhulst.JPG
Foto M. Vanhulst

Van het grote gebouw dat de Aula Magna, de grote staatsiezaal van het paleis, herbergde, blijft er vandaag alleen maar het kelderniveau over, juist onder het Koningsplein. Hier had men keukens en opslagplaatsen.

De Aula Magna werd tussen 1452 en 1460 gebouwd op kosten van de Stad Brussel en in opdracht van de hertog van Brabant, Filips de Goede, tevens hertog van Bourgondië. In de prestigieuze Aula Magna vonden de belangrijke gebeurtenissen aan het Hof van Brussel plaats: de troonsafstand (1555) van Keizer Karel, prinselijke huwelijken en vele officiële recepties en danspartijen.

Isabellastraat
Foto M. Vanhulst

Vandaag bevindt de Isabellastraat zich onder de grond, vroeger lag ze daarentegen in de openlucht. Van middeleeuwse oorsprong, liep ze langs het paleis vanaf het Baliënplein (openbare ruimte voor het paleis) tot de Sint-Michiel-en-Goedele Kerk en volgde de sterke helling van het Coperbeekdal.

Rond het paleis op de Coudenberg lagen indrukwekkende voorname herenhuizen van raadgevers en hovelingen, waaronder het hof van Hoogstraeten, de Brusselse residentie van de familie de Lalaing. In het begin van de 16de eeuw liet Antoon de Lalaing, eerste graaf van Hoogstraeten, een gotische gaanderij bouwen, die vandaag volledig gerestaureerd is.