Gebruik

1. Verantwoordelijkheid

De Coudenberg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die de gebruiker zou kunnen oplopen door gebruik te maken van de informatie op deze site of sites waarnaar verwezen wordt.
De Coudenberg kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten bij de publicatie van informatie op deze site.
Deze onderbrekingen, storingen of vergissingen in de publicatie van gegevens kunnen geenszins in aanmerking komen voor een financiële compensatie.

2. Rechten van intellectueel eigendom

Het concept van deze site en alle elementen die typisch zijn ervoor (onder andere structuur, lay-out en database) blijven eigendom van de Coudenberg.
De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een eigendomsrecht van de informatie op deze site. De informatie en de beelden op deze site blijven eigendom van de Coudenberg of van degenen die instonden voor de levering van de informatie. Het is verboden de informatie te reproduceren, te verdelen of te verkopen zonder de uitdrukkelijke en geschreven toelating van de Coudenberg – Paleizenplein 7 - 1000 Brussel.

3. Privacy gegevens

Bij een bezoek aan onze website of onze systeemeigen applicaties worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat om gegevens met betrekking tot uw verbinding: applicaties, browsers en apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website of de systeemeigen applicaties (unieke identificaties, browsertype en -instellingen, apparaattype en -instellingen, besturingssysteem, mobiele netwerkgegevens; IP-adres, foutmeldingen, systeemactiviteit; datum, tijd en URL van uw verzoek), geografische locatiegegevens. Door onze website of onze systeemeigen applicaties te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw persoonlijke gegevens zullen dus niet worden verkocht, gegeven of doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. De Coudenberg heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een datalek te voorkomen. Raadpleeg ons privacyverklaring.

4. Cookies

Wanneer u onze website of onze systeemeigen applicaties bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Raadpleeg ons cookieverklaring.

5. Iconografische kredieten

Coudenbergpaleis; M. Vanhulst; V. Evrard; Musea van de Stad Brussel – Broodhuis.