Naar inhoud

Gebruik

1. Verantwoordelijkheid

De Coudenberg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die de gebruiker zou kunnen oplopen door gebruik te maken van de informatie op deze site of sites waarnaar verwezen wordt.
De Coudenberg kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten bij de publicatie van informatie op deze site.
Deze onderbrekingen, storingen of vergissingen in de publicatie van gegevens kunnen geenszins in aanmerking komen voor een financiële compensatie.

2. Rechten van intellectueel eigendom

Het concept van deze site en alle elementen die typisch zijn ervoor (onder andere structuur, lay-out en database) blijven eigendom van de Coudenberg.
De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een eigendomsrecht van de informatie op deze site. De informatie en de beelden op deze site blijven eigendom van de Coudenberg of van degenen die instonden voor de levering van de informatie. Het is verboden de informatie te reproduceren, te verdelen of te verkopen zonder de uitdrukkelijke en geschreven toelating van de Coudenberg – Paleizenplein 7 - 1000 Brussel.

3. Kredieten fotografisch

Coudenberg ; M. Vanhulst ; Musea van de Stad Brussel – Broodhuis.