Groepen

Geleide bezoeken  Schoolgroepen  

Geleide bezoeken

Voor een geleid bezoek kunt u zelf een gidsenvereniging kiezen. De Coudenberg kan er u enkele aanbevelen die regelmatig gidsen in het museum. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar hun website.

Voor een aangenaam bezoek aan de archeologische site vragen wij u ons vooraf op de hoogte te brengen van niet-begeleide groepsbezoeken via de BELvue webshop. Bel 02 500 45 54 bij problemen.
Prijs: ongeveer €130 (De vermelde prijs is louter indicatief en impliceert geen verantwoordelijkheid van de Coudenberg).

Enkele gidsverenigingen

Schoolgroepen

Autonome activiteiten Activiteiten met animatoren Pedagogische documenten

Autonome activiteiten

Vrij bezoek

Voor een aangenaam bezoek aan de archeologische site en het museum vragen wij u ons vooraf op de hoogte te brengen van niet begeleide groepsbezoeken via de BELvue webshop.

Waouw ! pedagogische koffers (voor leerlingen van het lager onderwijs)

Coffre Waouw
De pedagogische Waouw koffers: activiteiten om het Coudenbergpaleis te ontdekken in schoolverband.

Verschillende vaardigheden uit het schoolprogramma worden gestimuleerd: artistieke opvoeding, filosofie en burgerschap, Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde, wiskunde en een kennismaking met wetenschap.

Hoe werkt het?

In groepjes van 5 of 6 krijgen de leerlingen een bos sleutels die toegang geeft tot koffers met gevarieerde activiteiten die telkens een ander aspect van het Coudenbergpaleis doen ontdekken: de bouw, de geschiedenis, de collectie archeologische voorwerpen, het beroep van archeoloog, … De spelletjes, die samenwerking vragen en het samen beleven stimuleren, laten op een speelse wijze het oude paleis van Brussel ontdekken, binnen het kader van het schoolprogramma. 

Deze activiteit is zelfstandig, zonder begeleider van de Coudenberg. De klas wordt verdeeld in groepjes van maximum 6 leerlingen, met een begeleider of leerkracht per groepje.

Praktische info

Tarief: 4 € / kind voor de activiteit. Gratis toegang tot de Coudenberg voor -18 jarigen en hun begeleiders (1 begeleider / 6 kinderen)
Talen: Nederlands, Frans, Engels.
Doelgroep: leerlingen van 6 tot 12 (lagere school).

Reservatie verplicht via de webshop van het BELvue. Bij problemen: 02 500 45 54.
Duur: 1u30 – 2u

Aanvullende documenten

  • Pedagogische fiche waarin de vaardigheden (eindtermen) bij elke activiteit en koffer zijn beschreven, zoals ze gedefinieerd zijn door de Vlaamse gemeenschap
  • Pedagogisch dossier: synthese van het Coudenbergpaleis, uitgewerkt door Erfgoedklassen en Burgerschap
  • Documentatiecentrum: oude afbeeldingen van het paleis, archiefdocumenten …
  • Gebruiksaanwijzing bij de activiteiten en plattegrond om de koffers terug te vinden: beschikbaar op aanvraag via info@coudenberg.brussels

Activiteiten met animatoren

Erfgoedklassen & Burgerschap

Gratis activiteiten voor leerlingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het ons omringende erfgoed op een actieve en speelse manier te ontdekken.

Mevrouw Elisabeth Gybels
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel
www.erfgoedklassen.brussels

Korei

Korei bewandelt de schemerzone tussen architectuur, stadsgroei, letterkunde, denkstromingen, leefgewoonte van de 18de eeuw tot nu. Ver weg of dichtbij gaat het over mensen, hoe en waarom ze leefden, hoe ze dachten en voelden… Want kunst en levenskunst behelzen meer dan stijlen, namen en data. De activiteiten van Korei worden verzorgd door gespecialiseerde beroepsgidsen en de programma’s worden aangepast aan groepen, scholen, bedrijven en individuele bezoekers. De rondleidingen zijn mogelijk in verschillende talen: Engels, Frans, Duits.

Tel & Fax: +32 (0)2 380 22 09
info@korei.be
www.korei.be

Interactief spel met begeleider: Hoe word ik ridder van het Gulden Vlies?

Pedagogische documenten

In de stamboom vindt u alle vorsten van onze regio, vanaf de graven van Leuven in de 12de eeuw tot de Oostenrijkse keizers van de 18de eeuw. U vindt er de belangrijkste Habsburgse gouverneurs en landvoogdessen.

Twee syntheses over het Coudenbergpaleis en de Kunstberg zijn door de Erfgoedklassen en Burgerschap uitgewerkt in het kader van hun activiteiten.

Klassen 5de-6de basisonderwijs: Op zoek naar het Coudenbergpaleis
Klassen 3de-4de secundair onderwijs: Van Coudenberg tot Kunstberg

Talen: Nederlands, Frans.
Gratis te downloaden.